Syrigroup

Click here to edit subtitle

KOMPANIA "SYRI GROUP" SH.P.K KRYEN KËTO SHËRBIME:
* SIGURIM FIZIK DHE TEKNIK TË OBJEKTEVE;
* INSTALIM TË KAMERAVE VËZHGUESE;
* ALARM KUNDËR VJEDHJES;
* ALARM KUNDËR ZJARRIT;
* APARATE PËR FIKJEN E ZJARRIT;
* HIDRANTE PËR FIKJEN E ZJARRIT;
* INSTALIMIN E ZËRIMIT NË OBJEKTE TË MËDHA DHE KAFETERI TË NDRYSHME ETJ.

Tel : 044 908 636 
       044 103 402
       044 208 618
       044 136 244
Email: info@syrigroup.com

Ma heret me 1 Euro n`shitore marrsha:
2 Qipsa, 4 Milka, 2 paqeta sakuza, 2 paqeta fara.

Tasht i kan ngjit Kamerat :)